Elevtjenester

Elevtjenester er et samlebegrep på ulik støtte-, veilednings- og hjelpekompetanse på skolen. Elevtjenester består av sosialpedagogiske rådgivere, utdannings- og yrkesveiledere, helsesykepleiere, pedagogisk tjeneste, minoritetsrådgiver, oppfølgingstjenesten og politi.

Elevtjenesten har som målsetting å jobbe forebyggende for at du som ung voksen skal oppleve å mestre livets opp- og nedturer, ta gode valg, ha et trygt og godt skolemiljø og oppleve faglig- og sosial utvikling.

Elevtjenesten ønsker i større grad enn før å bruke sin kompetanse direkte i klasserommet i samarbeid med lærere, fagarbeidere og avdelingsledere. Vi håper derfor at du som elev mer enn tidligere vil oppleve å møte mennesker fra Elevtjenesten i klasserommet og at dette på sikt vil oppleves naturlig.

Elevtjenestene har kontorfellesskap både på avdeling Nord og på avdeling Sør. Med kontorfellesskap menes at alle tjenestene er samlet fysisk på et sted på hver av avdelingene. Dette gjør det lettere for deg som elev å finne oss.

Informasjon om taushetsplikt i skolen

      

På Nord ligger kontorene for elevtjenester som vist på bildet til venstre nederst i korridoren ved inngangen til lærerværelset. På Sør finner du inngangen til elevtjenester ved å ta til høyre rett etter hovedinngangen i bygget for teknologiske fag. Følg gangen helt til du ser inngangen som vist i bildet til høyre.

 

 

Bilde av Inger Hedvig Inger Hedvig Matveyev
Avdelingsleder pedagogisk støtte og utvikling