Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, vanligvis kalt PP-tjenesten, kan gi deg som elev hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller faglige utvikling å gjøre. PPT samarbeider med lærere, rådgivere og helsesykepleier for å støtte opp om og veilede deg som elev.

Hva kan PP-tjenesten hjelpe deg med?

  • Fagvansker og behov for utredning eller tilrettelegging i forbindelse med lese-, skrive- eller matematikkvansker
  • Mobbing, angst/usikkerhet eller mistrivsel i skolesituasjonen
  • Studieteknikk og læringsstrategier

Mange elever er usikre på når det er naturlig å ta kontakt med PP-tjenesten. Et generelt råd er at det er viktig å ta opp problem før de blir for store. Ta direkte kontakt eller via rådgiver eller helsesøster.

Ta kontakt

PPT er på jobb og jevnlig dialog med skolen. Du kan ta direkte kontakt eller via lærer, rådgiver eller helsesykepleier. Du vil også møte på PPT i klasserommet i løpet av skoleåret. PPT kan nås på telefonnummer og epost som du finner nederst på denne siden. Om du ikke får svar vil du bli oppringt på et senere tidspunkt. Du kan også ta kontakt over sms (husk å ikke skrive noen sensitiv informasjon i eventuell sms).

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 13.04.2021 kl.08:16

Tove Felde Ramstad
Pedagogisk psykologisk rådgiver avd. Nord og Sør
Maria Gjerken
Pedagogisk psykologisk rådgiver avd. Nord