Kombiløpet

Kombiløpet gir et opplegg som er skreddersydd hver enkelt slik at man skal kunne gjennomføre videregående utdanning.
Kombielever som snakker sammen
Foto: Max Emanuelson

Tilbudet er for deg som:

  • Har ni år i skolebakgrunn og har ikke fullført grunnskole fra hjemlandet.
  • Har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring i norsk, grunnskolefag og vil bli god ved bruke digitale hjelpemidler i undervisningen.
  • Har vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer norskopplæring og opplæring i fag før oppstart på videregående.

Du oppnår

  • Vitnemål fra grunnskolen som gir rett til videregående opplæring
  • Å kunne forbedre karakterer fra grunnskole
  • Lære å bruke digitale hjelpemidler i skolehverdagen.
  • Bedre grunnlag for å gjennomføre videregående skole

Mål og muligheter

Elevene i kombiløpet har ulik skolebakgrunn fra hjemlandet. Felles for alle er at de trenger økt kompetanse i norsk og norske grunnskolefag for å mestre videre skolegang.

I kombiløpet forberedes elevene på hva som forventes i videregående skole. Elever med vitnemål fra hjemlandet har mulighet til å meldes inn i enkeltfag på Vg1 og få standpunktkarakter. På den måten får de færre fag å konsentrere seg om neste skoleår, og bedre tid til tospråklig fagopplæring og fordypning i nye fag.

Elever som har bakgrunn fra kombiløpet før Vg1, gjennomfører og består videregående opplæring i svært stor grad. Graden av feilvalg er liten og elevene integreres ved å gå i videregående skole sammen med jevnaldrende ungdommer. 

Opplæringstilbud og arbeidsmåter

Elevene følger skolens timeplan og er fordelt på fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, YFF og kroppsøving. Fagene er nivådelte.

På denne måten får elevene undervisning ut fra eget kunnskapsnivå i alle fag.

Undervisning i relativt små grupper (10-15 elever), gjør det lettere for lærerne å tilpasse lærestoffet og læringssituasjonen.

Det utarbeides lokale læreplaner med tanke på tverrfaglige emner, prosjektarbeid, læringsstrategier og tilpasning til norsk skolesystem med fokus på refleksjon og samarbeid.

YFF

Tilbudet vil legge til rette for YFF hospitering i ulike videregående skoletilbud og arbeidslivet.

Søknad og veiledning

Det er løpende inntak. Elever får veiledning av lærere (fra grunnskole og videregående skole), samt rådgiver på Porsgrunn Voksenopplæringssenter og Porsgrunn videregåendeskole.

 

DSC_0014.jpg

 

Elisabeth Oksum
Elisabeth Oksum

Koordinator for Kombiløpet

elisabeth.oksum@vtfk.no

951 66 264

Olav Marius A.
Olav-Marius Andersen

Avdelingsleder engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag, historie og kombiløpet

olavmarius.andersen@vtfk.no

411 22 672

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 21.09.2023 kl.14:43