VIP makkerskap

Skoleprogrammet VIP skal gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse. VIP makkerskap skal skape et godt og trygt læringsmiljø.

Skoleprogrammet VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen) er et tiltak som retter seg mot vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykisk helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. Dette gjøres gjennom opplæring av skolens ansatte, samt gjennom samarbeid mellom skole og lokal psykisk helsetjeneste.

Les mer om VIP

VIP makkerskap 

På Porsgrunn videregående skole bruker vi verktøyet VIP-makkerskap for å skape et godt og trygt læringsmiljø.

Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape inkluderende klasserom hvor færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er videre formulert i fem målsettinger.

VIP-makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

Informasjon til elev og forsatte

Til eleven vgs 23/24

Til elevens foresatte vgs 23/24

Publisert: 21.09.2023 Oppdatert: 22.09.2023 kl.09:39