Arbeid- og hverdagslivstrening (AHT)

Du ønsker å videreutvikle dine evner, bli mer selvstendig og mestre fremtiden. Gjennom individuelle mål vil du ta videregående utdanning i ditt eget tempo, med nødvendig tilrettelegging og hjelp. Du drømmer om å finne din plass i verden og en arbeidsplass du vil trives med.
Foto: Max Emanuelson

Arbeid- og hverdagslivstrening (AHT) passer for deg som trenger ekstra tilrettelegging og hjelp i skolehverdagen. Gjennom praktisk og sosial læring vil du bli forberedt på et selvstendig liv med minst mulig hjelp.

Målet er å trene deg til å mestre en framtidig tilrettelagt arbeids-, bo- og fritidssituasjon. Opplæringen skal kvalifisere for et selvstendig liv med minst mulig hjelp.

Arbeidspraksis

Læring gjennom praksis er en sentral metode som brukes. Vi legger vekt på sosial læring og trening for framtidig arbeid. I løpet av studiet kan du bli utplassert i en bedrift, der du vil få oppfølging og tilrettelegging for arbeidspraksis. Målet for utdanninga er tilrettelagt arbeid.

Avdelingen har sin helt spesielle egenart i forhold til den ordinære skolen. Alle elevene jobber med sine egne individuelle mål og planer. Hovedfokus er sosial og individuell oppfølging. Vårt mål er å finne og utvikle ditt talent!

Avdelingen samarbeider med bedrifter i Grenland, om oppfølging og tilrettelegging for arbeidspraksis.

Lærekandidat gjennom Oktav 

Opplæringsløpet planlegges i samarbeid med PP-tjenesten fra oppstart av videregående, og innebærer 2 år i skole og 2 år i bedrift. Tilbudet er for ungdom som trenger spesiell tilrettelegging i sin yrkesfaglige opplæring og framtidige arbeidsliv. Er du lærekandidat gjennom opplæringskontoret Oktav, får du individuell tilrettelegging i bedrifter med spesiell kompetanse på dette.

Les mer på Oktav.no

Kurset inneholder blant annet

  • ADL (Activity daily living)
  • Basisfag (norsk, matte og engelsk)
  • Samfunnsfag og naturfag
  • Friluftsliv
  • Boliglære (Praktisk boligtrening)
  • Mat og helse (Matlaging/praktisk matematikk)
  • Kroppsøving
  • Programfag tilrettelagt hver enkelt elev
  • Musikk
  • Yrkesfaglig fordypning (arbeidstrening)

Elevene får kompetansebevis ved endt skolegang.

MaxEmanuelson__MAX2290.jpg

MaxEmanuelson__MAX2350.jpgMaxEmanuelson__MAX2482.jpg

Bilde av Henning Bergeland
Henning Bergeland

Avdelingsleder arbeid- og hverdagslivstrening (AHT)

henning.bergeland@vtfk.no

415 88 695

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 02.03.2023 kl.10:47

Tilrettelagt opplæring

Vilbli.no - Informasjon om tilrettelagt opplæring i Telemark