Skolebevis/Pocket-ID

Alle elever ved Porsgrunn videregående skole må opprette et eget digitalt elevbevis. Dette beviset er det primære beviset utlevert av skolen. Det kan brukes som lånekort ved skolebiblioteket og identitetskort ved eksamen. Beviset er også godkjent legitimasjon for reise med buss eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt.
Foto: PocketID

Tips til selvportrett i PocketID

Kontaktpunkter for hjelp med løsningen

Kontakt IKT-anvarlig for brukerhjelp, endring av bilde, ved tekniske feil eller problemer eller om du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av denne løsningen. 

Ofte stilte spørsmål
Jeg får ikke logget på

I Pocket ID må du benytte din Feide påloggingsinformasjon. Kontakt IT om du har problemer med påloggingen.

Feil informasjon registrert

Informasjonen som ligger i elevbeviset er hentet automatisk fra fylkets skoleadministrative system og det er ikke mulig å endre i applikasjonen. Ta kontakt med administrator på din skole for bistand for eventuelle endringer 

Hvordan kan jeg endre bilde?

Når du har lastet opp nytt bilde eller bekreftet eksisterende ved innrullering i løsningen vil bildet være lås. For å endre bildet må det nullstilles i fylkets administrative systemer. Dette kan en få utført enten ved å ta kontakt med IKT ved skolen.

Endring i elevinformasjon er foretatt i administrasjonssystemet, hvorfor blir det ikke oppdatert i løsningen?

Informasjon fra fylket blir automatisk oppdatert i PocketID hver natt. Alle endringer vil følgelig oppdateres påfølgende dag. 

Hva kan jeg benytte elevbeviset til?

Beviset er Porsgrunn videregående skoles gyldige bevis for legitimering av din status som elev. Eksempelvis vil det kunne være mulig å benytte beviset ved legitimering i forbindelse med eksamen, ved reise med kollektiv transport eller ovenfor bedrifter. En rekke aktører tilbyr også rabatterte tilbud, men det er imidlertid opp til den enkelte aktør om en ønsker å gi tilbud og eventuelt akseptere beviset.

Hvordan kan en være sikker på at beviset fortsatt er gyldig?

Beviset vil daglig oppdatere seg med aktuell status for eleven. Inne i applikasjonen vil en i tillegg kunne teste gyldigheten ved hjelp av en kontrollfunksjon.

Problemer med å lese QR kode på mobilen

Lysstyrken på mobilskjermen må stå på fullt for best resultat. Gå til innstillinger på telefonen og juster opp lysstyrken. 

Får ikke tilgang til biblioteksfanen

Du har ingen bibliotekskode registrert på din profil, ta kontakt med IKT eller biblioteket for å få lagt inn.

Feil bibliotekkode vises

Kontakt IKT eller biblioteket ved skolen for å få endret bibliotekkoden. 

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.13:04