Porsgrunn videregående skole

I fokus

Hånd som holder en rose

Velkommen til avslutningsseremoni

Alle avgangselever og foresatte inviteres til en avslutningsseremoni for å markere fullført skolegang 18. og 20. juni på PVS.

Informasjonsfilm om PVS

I denne filmen blir du nærmere kjent med oss og hvilke tilbud skolen har. Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Aktivitetsportalen Porsgrunn

Finn din fritidsaktivitet! - noe for alle

Kalender