Porsgrunn videregående skole

I fokus

Elev på vei til skolebesøk

Karrieredag for 9. trinn

Velkommen til karrieredag på Porsgrunn videregående skole 24. og 25. april 2024.

Informasjonsfilm om PVS

I denne filmen blir du nærmere kjent med oss og hvilke tilbud skolen har. Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender