Idrettsfag

Du sikter mot høyere utdanning etter videregående. Du er fysisk aktiv og trening er viktig for deg. Du vil lære mer om helse, kosthold, fysisk aktivitet og ledelse.
Elever på et idrettsanlegg
Foto: Max Emanuelson
Foto: nordsveenravndal.no

På idrettslinja får du både trening og studiekompetanse. Du vil kombinere fysisk aktivitet og fellesfag for å oppnå en generell studiekompetanse som vil klargjøre deg for de aller fleste studier. Når du velger idrettslinja har du idrettsfag som felles programfag alle de tre årene. Bli for eksempel politi, psykolog, fysioterapeut, personlig trener, lærer. Bli hva du vil!

Alle som søker vg1 på Porsgrunn videregående skole tas inn på generelt grunnlag. 

Kombiner skole og en idrettskarriere

Når du velger idrettsfag på Porsgrunn videregående skole, kan du velge mellom toppidrett og breddeidrett. Idrettsfagene på idrettslinja representerer halvparten av fagene.

Idrettsfagene, sammen med fellesfag, gir deg generell studiekompetanse.

Du kan utdanne deg til stort sett alle yrker. Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Godt klassemiljø og turer

I idrettsfagene er du sammen med klassekamerater gjennom store deler av timene i skoleuka, og er med på aktiviteter som gir både mestring og glede. Ungdomstiden kan være avgjørende for de valgene du tar seinere i livet. Hvorfor ikke bruke deler av den til å oppleve hvilke gleder fysisk aktivitet gir?

I faget aktivitetslære har vi aktiviteter innen friluftsliv og kurs for ski og skiopplæring.

Gjennom tre år får du prøve deg på ulike friluftslivsturer i skogen, ved sjøen og på fjellet. Overnattinger skjer i telt eller andre egnede overnattingsmuligheter ute i friluft. Du vil lære å slå leir, lage mat på bål, ta hensyn til deg selv og medelever samt oppdage hvor fint det kan være å oppleve naturen sammen med gode venner.

I skiopplæringen setter vi fokus på telemarkskjøring. Vi har også basisopplæring i skiferdigheter som gir grunnlag for å ha det gøy på ski. Skiopplæringen foregår i store trekk i Rauland, med overnattinger. Dette gir også muligheter for å ha det sosialt sammen med medelever og lærere etter at tradisjonell skoledag er over. Denne aktiviteten gjennomfører vi hvert år for å holde skiferdighetene ved like. 

Hva lærer du?

Idrettsfag gir deg muligheten til å være aktiv og trene med de beste hver dag. I tillegg til fysisk aktivitet, lærer du om hvordan trening påvirker kroppen, hvordan lede andre i aktiviteter og hvor viktig idrett og trening er for deg og alle andre i samfunnet vårt.

 

Du kan bli

Etter endt skolegang, er det mange som velger yrker hvor de jobber med mennesker:

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser


Du kan utdanne deg til stort sett alle yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Tilleggspoeng for idrettsfag

Det blir gitt maksimalt 4 tilleggspoeng

Tilleggspoeng kan oppnås for følgende:

3 poeng for idrett drevet på nasjonalt nivå

2 poeng for idrett drevet på kretsnivå

1 poeng for allsidighet

1 poeng for trener- eller ledervirksomhet

Med nasjonalt nivå menes:

 • Deltakelse på landslag, eller
 • Vært blant de 3 beste i landsdekkende konkurranser eller hovedmesterskap for yngre (14/15 årsklassene) eller. 
 • Har vært blant de 10% beste på resultatlisten i landsdekkende konkurranser eller hovedmesterskap for yngre (14/15 årsklassene). 

Dette gjelder de 2 siste årene og må dokumenteres av særforbund og eventuelle resultatlister fra de konkurranser det vises til.

Med kretsnivå menes:

 • deltakelse på kretslag, eller
 • vært blant de 3 beste i kretsmesterskap eller
 • blant de 3 beste i minimum tre kretskonkurranser. 

Dette gjelder de 2 siste årene og må dokumenteres fra særkrets og eventuelle resultatlister fra de konkurransene det vises til.

Med allsidighet menes:
Regelmessig deltakelse i minst 2 idretter de siste 2 årene.  Med regelmessig menes deltakelse i min. 75% av klubbens aktivitet (trening og/eller konkurranser).  Det kreves dokumentasjon fra leder for klubben og gruppens trener.

Med trener-/ledervirksomhet menes:
Hovedtrener for et lag, eller vært med i styrearbeid på lags- eller kretsnivå samt for annen frivillig organisasjon, eller fungert som ansvarlig lagleder for et lag.  Trener-/ledervirksomheten må være av min.  1 års varighet.  Det kreves dokumentasjon fra leder og nestleder i klubben.  Dokumentasjon på dommerverv kan også gi poeng.

Idretter som er aktuelle for å få ekstrapoeng må være tilsluttet NIF.

Les mer om idrettsfagene

Idrettsfagene du møter hos oss på idrettslinja 

Aktivitetslære: Du lærer om ulike aktiviteter og idretter.

Treningslære: Du lærer om hvordan kropp og hode reagerer på ulike treningsformer i både styrke, utholdenhet spenst/hurtighet og koordinasjon. Du lærer også hvordan du best mulig kan trene for å bli god i idretten din.

Ledelse: Du lærer om hvordan du kan lede andre innenfor ulike idrettsaktiviteter. Du blir trygg og god på å lære andre om hvordan og hvorfor aktiviteter utføres.

Idrett og samfunn: Du lærer om hvor viktig idrett og aktivitet er, både for den enkelte og for hele samfunnet vårt.

Toppidrett: Du lærer om hva som skal til for å bli god i din idrett.

Breddeidrett: Du lærer om ulike fysiske aktiviteter som gjør deg både i bedre form og humør.

Les mer om toppidrett

PVS tilbyr mange idretter innenfor programfaget toppidrettene som fotball, håndball, tennis i tillegg til flere individuelle idretter som svømming, ridning og kampsport.

Kombinasjonen skole og idrett har gjort tilbudet svært populært.

Hva lærer du om i faget Toppidrett?

Treningsplanlegging:

 • Lærer å planlegge og lede egen utvikling.

Basistrening:

 • Utvikle basisegenskaper som gir grunnlag for økt treningsbelastning
 • Gjennomføre skadeforebyggende trening i spesialidretten

Ferdighetsutvikling:

 • Gjennomføre systematisk og målrettet trening i spesialidretten
 • Vise ferdigheter i spesialidretten
 • Opptre i samsvar med normer som kreves av en toppidrettsutøver
 • Anvende gjeldende regelverk i spesialidretten

Hvorfor velge Toppidrett?

Toppidrettslinja er et tilbud for spesielt motiverte og resultatorienterte elever innen idrett. Som elev på toppidrett ved PVS får du tett oppfølging i et godt læringsmiljø. 

Timeplanen er tilrettelagt for å trene 8-9 timer basistrening og særidrettstrening i uka, i tillegg til idrettsteori og annen aktivitet. Opplæringen er fleksibel og godt tilrettelagt for aktive utøvere. Organisert og individuelt studiearbeid og bruk av digital undervisning gjør det mulig å delta på treningssamlinger og konkurranser gjennom skoleåret uten at det føres fravær. 

Skolen har kvalifiserte trenere hvor noen har erfaring fra landslag eller nå trener utøver på et høyt nivå. 


I toppidrett får du tett oppfølging av lærerne og kan utvikle deg selv mye. 


Skolen har tilgang til idrettshall, gymsal, kunstgressbane, styrkerom, teorirom, svømmehall, fotballbaner, friidrettsstadion og tennishall i umiddelbar nærhet.


Toppidrettsklassene har gode læringsmiljø, hvor samarbeid mellom elev-elev og elev-lærer er sentralt.


Skolen samarbeider med elevenes klubb, lag eller forbund om treningsplanleggingen og treningsinnholdet der det er nødvendig.


Det settes krav til deg at du må trene regelmessig, være strukturert i din idrett og konkurrere jevnlig.

Les mer om breddeidrett I og II

Hvem kan velge breddeidrett?
Alle elever som går studiespesialiserende programmer VG2 og VG3 kan velge breddeidrett. Programfaget breddeidrett passer for deg som vil ha en noe mer fysisk hverdag på PVS. Det er hovedsakelig ulike fysiske aktiviteter 5 timer i uka. 

Hva lærer du om i breddeidrett?

Elevene er selv med på, sammen med breddeidrettslæreren, å velge hvilke lagidretter og individuelle idretter som skal legges vekt på over en lengre undervisningsperiode. F. eks. badminton, innebandy, volleyball, styrke/utholdenhet mm. Du vil også lære om hvordan du kan bli bedre fysisk og mentalt. Elevene får også teoretisk kunnskap om hvilke påvirkninger ulik trening har på kroppen. Egentreningsprosjekt og basistrening er sentralt i faget i tillegg til ulike idretter.

Hvorfor velge breddeidrett?

Mange elever som går på studieforberedende synes det blir for mye teori og sitting i skoletimene. De som går på breddeidrett opplever mestringsglede i form av fysiske aktiviteter. Gleden ved å føle at du kommer i bedre form og kunne trene sammen med ande ungdommer, er det som elevene som går på breddeidrett, oftest sier er best ved dette tilbudet. Med de nye idrettshallene til PVS blir tilbudene til aktiviteter ytterligere forbedret.

Vil du vite mer?

Læreplan i breddeidrett - valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR6-02)

Elevene på breddeidrett kan komme opp til eksamen i faget. Det er da en praktisk-muntlig utprøving.

Kontaktperson: Avdelingsleder Kjetil larsen

 

image2-kopi.jpgMaxEmanuelson__MAX0233 red.jpgMaxEmanuelson__MAX9100.jpgMaxEmanuelson__MAX0128.jpg

 

Bilde av Kjetil Larsen
Kjetil Larsen

Avdelingsleder idrett og norsk

kjetil.larsen@vtfk.no

416 80 958

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 16.02.2024 kl.14:41