Skole-hjem-samarbeid

VIS for foresatte er ikke aktivert ennå. Det vil bli annonsert på skolens kanaler når det blir klart.

Skolemiljø

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø (Utdanningsdirektoratet)

Tilgang til Visma InSchool for foresatte

Les om tilgang for foresatte/kontaktperson for elever under 18 år. 

Kontaktinformasjon foresatte/pårørende

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte/pårørende. For elever under 18 år har skolen denne informasjonen i systemet Visma InSchool, men for elever over 18 år må informasjonen fylles ut via eget skjema.

Det er eleven som selv må logge seg inn i skjemaet for å registrere foresatte/pårørende sin kontaktinformasjon.

Registrer kontaktinformasjon

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å få fylt ut skjemaet. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Har eleven mottatt varselbrev?

Les om varsel og eventuelt mangel av standpunktkarakterer i ordensreglementet. Se også fraværsreglementet som beskriver regelverk og håndtering av fravær.

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - ukrainsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - polsk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Ordensreglement - litauisk

Rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Klikk her for rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Fraværsreglement 

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

  • Motivere deg til jevn innsats
  • Forhindre skulk
  • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
  • Bidra til at du mestrer livet
  • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Les mer om fraværsreglene i videregående skole på Udir.no.

 

Skoleruta

2023/2024
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 21. august 9
September   21
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober) 17
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. desember 15
Januar Første skoledag etter nyttår torsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar) 16
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april 16
April Fri 2. påskedag 1. april 21
Mai Offentlig fridag onsdag 1. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai
Fri 10. mai
Offentlig fridag fredag 17. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag 20. mai
18
Juni
Siste skoledag fredag 21. juni 15
2024/2025
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 19. august 10
September   21
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober) 18
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag etter nyttår mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar) 15
Mars   21
April Påskeferie f.o.m. mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april 16
Mai

Offentlig fridag torsdag 1. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 29. mai


20

Juni

Offentlig fridag 2. pinsedag 9. juni
Siste skoledag torsdag 19. juni


13

2025/2026
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 18. august 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 6. oktober t.o.m. fredag 10. oktober) 18
November   20
Desember Siste skoledag før jul fredag 19. desember 15
Januar Første skoledag etter nyttår mandag 5. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 16. februar t.o.m. fredag 20. februar) 15
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 30. mars 20
April Påskeferie t.o.m. mandag 6. april (2. påskedag) 18
Mai

Offentlig fridag fredag 1. mai

Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 14. mai
Fri fredag 15. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 25. mai

17
Juni
Siste skoledag fredag 19. juni 15
2026/2027
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) 17
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 5. januar 19
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) 15
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 22. mars t.o.m. mandag 29. mars 17
April   22
Mai

Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 6.mai
Fri fredag 7. mai
Offentlig fridag 17. mai

18
Juni
Siste skoledag fredag 18. juni 14

 

 

 

Se hovedsiden om Visma InSchool (VIS)

Publisert: 19.08.2020 Oppdatert: 22.09.2023 kl.09:38