Politi

Skolen har et tett og godt samarbeid med politiet i Grenland. Da særlig med tanke på rusforebyggende arbeid. Eksempler på aktiviteter skolen samarbeider med politiet om er foreldremøter, Temakvelder, rusforebyggende arbeid i klasser og russetid for å nevne noe.
Guri Solbakken og Vegard Robertsen

Skolen har nulltolleranse for rus og rusbruk. Ved bekymring knytta til dette varsles foresatte dersom eleven er under 18 år. I alle tilfeller varsles politiet om bekymring. Erfaringsmessig vet vi at det er bedre å varsle om en bekymring for mye enn en for lite.

Skolen og Elevtjenester har månedlige samarbeidsmøter med politiet hvor blant annet slike bekymringer tas opp.

Dersom du som elev eller du som foresatt har spørsmål til eller ønsker råd fra politiet er du/dere velkomne til å ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Guri Solbakken

907 27569, guri.solbakken@politiet.no

Vegard Robertsen

970 53585, vegard.robertsen@politiet.no

Publisert: 23.06.2020 Oppdatert: 06.08.2020 kl.12:32