Sosialpedagogisk rådgivning

På denne siden kan du lese litt om hva sosialpedagogisk rådgivning går ut på og finne kontaktinformasjonen til de sosialpedagogiske rådgiverne på Porsgrunn videregående skole.

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Sosialpedagogisk rådgiver er en av flere i skolen som bidrar til å fremme denne kompetansen. Sosialpedagogisk rådgiver vil kunne veilede deg og gi råd dersom noe er vanskelig på skolen eller når det gjelder personlig forhold.

Sosialpedagogisk rådgiver samarbeider med kontaktlærer og andre i Elevtjenesten.

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 13.09.2023 kl.11:04

Turid Aas
Sosialpedagogisk rådgiver avd. Sør
Beate Grønsund Andreassen
Sosialpedagogisk rådgiver avd. Nord