Reiseliv

Telemark strekker seg fra kysten til fjell og daler. Et yrende reiseliv er viktig for fylket vårt, og sterkt i reiselivsutvikling.
Sykling på Gautefall. Foto av Hamish Moore.

Fylkets naturressurser, sammen med kulturminner, kulturmiljøer, kulturlandskap, og rike kulturtradisjoner utgjør et vesentlig grunnlag for både friluftsliv og utvikling av reiselivet i regionen. Reiselivsnæringene vokser i antall ansatte, og er viktig i mange kommuner. Regionen har potensiale for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser innen bærekraftig reiseliv i framtida. 

Hva er fylkeskommunens rolle?

Fylkeskommunen skal støtte arbeidet med en næringstyrt reiselivsutvikling for Telemark. Vi gir midler både til bedriftsrettede tiltak i reiselivet gjennom Innovasjon Norge og til ulike fellesoppgaver. Fylkeskommunen jobber i tett samarbeid med reiselivsnæringen, dette er viktig for å sikre gjensidig forståelse, dele kunnskap, og for å være oppdatert på temaene som opptar næringen. 

Fylkeskommunen bidrar overfor reiselivet på flere måter, gjennom næringsutvikling, kompetanse, videregående opplæring, samferdsel, kultur og friluftsliv og folkehelse.

Reiseliv er viktig for næringsutvikling, arbeidsplasser, bostedsattraktivitet og for regionens omdømmebygging. Det er en inngangsport inn i arbeidslivet for mange unge, og en viktig næring i integreringsarbeidet.

Her kan du lese regional strategi for reiseliv og opplevelser i Vestfold og Telemark

Trykk på denne lenken dersom du vil lese Handlingsprogram – Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022–2030_Vedtatt 31. mai 2022.pdf

Her er info om tilskuddsordning for rutegående transport i Skjærgården

Visit Telemark

Reiselivet i Telemark er organisert gjennom destinasjonsselskapet Visit Telemark. Gjennom disse er næringslivet med på å bygge sterke destinasjonsselskap som kan sette fylket på kartet nasjonalt og internasjonalt. Fylkeskommunen kjøper tjenester knyttet til reiselivsutvikling gjennom Visit-selskapene. I tillegg er det mange små og store enkeltinitiativ relatert til produktutvikling som styrker reiselivsnæringen i Telemark.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 15.02.2024 kl.10:24

Gruppesertifisering i Miljøfyrtårn

Les mer om gruppesertifisering i Miljøfyrtårn