Entreprenørskap

Entreprenørskap er viktig for regionen. Telemark fylkeskommune bidrar til nyskaping både som nettverksbygger, med rådgivning og med støtte til ulike aktører.

Fylkeskommunen tar initiativ til og gir økonomisk støtte til aktører som yter direkte bistand til etablering og innovasjon. Vi bidrar også gjennom virkemiddelapparatet, som premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. I tillegg ønsker fylkeskommunen å påvirke innovasjonskulturen i Telemark gjennom arbeidet med entreprenørskap i hele utdanningsløpet.

Samarbeidspartnere

Proventia (Kontor i Porsgrunn og på Notodden)

Proventia hjelper gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom inkubatoren får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Proventia har kontorer lokalisert på Herøya i Porsgrunn og på Notodden. 

Mer om Proventia her.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap arbeider for å fremme og øke entreprenørskapkultur i utdanning i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Oppgaven er å bidra til å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge, i samarbeid med utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet.

Mer om Ungt Entreprenørskap avdeling: Vestfold og Telemark

Telemark Næringshage

Telemark Næringshage er lokalisert i Kviteseid, og er en del av Sivas næringshageprogram med visjon om å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene. Programmet skal bidra til å øke verdiskaping, vekst og utvikling. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør blir styrket.

Fra 2020 overtar fylkeskommunen oppdragsgiveransvaret fra staten. 

Mer om Telemark Næringshage her. 

Fyresdal Næringshage 

Mer om Fyresdal Næringshage her.

 

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 29.11.2023 kl.09:27