Vekst i bedrifter

For å nå mål om verdiskaping og sysselsetting, ønsker vi å rette et fokus mot vekst i eksisterende bedrifter. Dette er viktig for å gi betydelig økt verdiskaping i regionen så raskt som mulig.

Telemark fylkeskommune ønsker å utnytte vekstpotensialet innenfor grønn verdiskaping. Dette vil vi å sette ekstra fokus på ved å understøtte «de gode hjelperne» i sitt næringsutviklingsarbeid. Våre "gode hjelpere" omfatter kommuner, etablererveiledere, gründerhus/næringshager/inkubatorer, virkemiddelaktører og bedriftsnettverk/klynger.

En av våre viktigste samarbeidspartnere når det gjelder vekst i bedrifter er Innovasjon Norge som har vekst i bedrifter som et av sine satsningsområder.

Tall og statistikk

Ønsker du å vite mer om tallgrunnlag og statistikk innenfor næringsutvikling i  Telemark, les her!

Kompetansemeglere

For bedrifter som ønsker å satse på forskningsbasert innovasjon kan kompetansemeglere hjelpe bedrifter i Telemark fylkeskommune.

Kompetansemeglerne bidrar med å koble mot kompetansemiljøer og til å finne relevante virkemidler for å finansiere prosjekter.

Les mer om kompetansemeglerne i Vestfold og Telemark her.

Næringshager

Næringshagene skal bidra til vekst og utvikling i hele fylket, og fortrinnsvis i distriktsområdene.

Telemark Næringshage

Telemark Næringshage er en del av Sivas næringshageprogram med visjon om å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene. Programmet skal bidra til å øke verdiskaping, vekst og utvikling. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør blir styrket.

Fra 2020 overtar fylkeskommunen oppdragsgiveransvaret fra staten. 

Mer om Telemark Næringshage.

Inkubator

Er du en bedrift med et innovasjonsprosjekt på utsiden av din ordinære drift, kan du få hjelp av inkubator. Inkubatorer bistår bedrifter med forretningsmessige innovasjonsprosjekter.

Proventia

Proventia hjelper gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom inkubatoren får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Mer om Proventia her.

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 17.08.2023 kl.10:17