Elevsida

På Elevsida samler vi relevant og oppdatert informasjon om bruk av Teams, Office 365 og andre IKT-verktøy. En hjelperessurs til elevenes digitale skolehverdag.
Elevsida gir elever i videregående skole tilgang på videoklipp, stegvise instrukser og annen informasjon om løsninger på dagligdagse IKT-utfordringer og bruk av Teams og Office365-verktøyene.
 
Ressursene her skal være til hjelp i elevenes digitale skolehverdag, samt bidra til å øke elevenes kompetanse i bruk av skolens digitale verktøy. 
 
Elevsida er en tilleggsressurs til skolenes IKT-brukerstøtte via servicedesk@vtfk.no.

Tilgang til Elevsida forutsetter innlogging med VTFK-brukerkonto.

Elevsida

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 10.02.2023 kl.09:47