Her bygger vi veg

Telemark fylkeskommune har ansvaret for å utvikle, drifte og vedlikeholde 1907 kilometer fylkesveg.

Hovedprioriteringen for fylkeskommunen er å sikre forutsigbar og trygg fremkommelighet for innbyggere og næringsliv på vegene og som kollektivreisende i den nye regionen.

Les mer om ambisjoner og prioriterte oppfølgingsområder i Budsjett og økonomiplan 2020-2023

 

Bypakke Grenland

Bypakke Grenland

I din kommune

Bamble

Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen
Fv. 363 "Gamle E18 i Bamble"

Fyresdal

Fv. 355 Tjønnefoss–Fyresdal

Kragerø

Fv. 38 Kragerø- og Vadfosstunnelene

Kviteseid

Skredsikring fv. 3320 og 3324 Fjågesund og Omnes  

Midt-Telemark

Fv. 359 Åse bru

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 12.04.2024 kl.15:25