For samarbeidspartnere

Her finner dere nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner for tannhelsesektoren og ansatte i kommunene.

Skjemaer

Tilbud- og innmeldingskjema for pasienter i hjemmesykepleie/institusjoner og bofellesskap

Søknad om tannbehandling til voksne rusavhengige

Henvisningskjema helsestasjon

 

Fagstoff

Håndbok i munn- og tannstell

Et informasjons- og veiledningshefte for ansatte i hjemmetjenesten fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge

 

TOO tannbehandlingsteam

Her får du beskrevet i tekst og i videoer hvordan man bør føre behandlingen når fylkeskommunen skal faktureres. Korrekt føring gjør at vi får betalt ut pengene så fort som mulig.


Hvordan fakturere fylkeskommunen:

Vi ønsker én faktura per pasient, ikke samlefakturaer.

 1. EHF-faktura. 
  Vi ønsker aller helst at faktura sendes som EHF. 
  Dersom dette ikke er mulig, se punkt 2 og 3.
 2. På e-post.
  Scann inn dokument i PDF-format.
  Viktig: Dersom faktura inneholder personopplysninger må dette sladdes. Bør inneholde kun pasientnummer.
  NB! Legg 0,- fakturaen øverst i PDF-filen. 
  Husk ansvarsnummer (for TOO er det: 4805)
  Sendes til fakturabehandling@telemarkfylke.no
 3. På papir.
  Husk ansvarsnummer (for TOO er det: 4805)
  Sendes i konvolutt til:

Telemark Fylkeskommune

Sentralt Fakturamottak

Postboks 2844

3702 Skien


Relevante videoer for føring i Opus: 

 

Henvisning til narkosebehandling i Porsgrunn

Informasjon som tannlegen kan skrive ut og gi til pasienten:

Informasjon før tannbehandling i narkose.       

Skjema som tannlegen skal skrive ut og gi til pasienten for utfylling:

Samtykkeerklæring ved tannbehandling i narkose.

Legeundersøkelse- gjestepasientskjema

Informasjon til tannlegen om prosedyren:

Retningslinjer for bruk av narkose ved tannbehandling  

 

Henvendelser vedrørende narkose kan gjøres til Skien tannklinikk:

Adresse: Telemarksvegen 170,3730 Skien

Telefon: 35 58 39 20

Endring av timeavtaler må avtales på telefon.

E-post: skien.tannklinikk@telemarkfylke.no

Sensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post.