Hva koster det?

Her finner du oversikt over priser for tannbehandling ved Telemark fylkeskommunes offentlige tannklinikker.

Husk, noen har rett til gratis tannbehandling. Hvem det gjelder kan du lese om her.

Prisliste 2024

 
Type behandling Timespris Stykkpris
Undersøkelse tannlege  2490 761
Undersøkelse tannpleier  1550 761
Undersøkelse spesialist 4670 1351
Røngten pr. bilde   141
Liten fylling 2490 1038
Middels fylling 2490 1549
Stor fylling 2490 1851
Bedøvelse 2490 198
Fjerning av tann, enkel 2490 1080
Forebyggende behandling tannlege 2490  
Forebyggende behandling tannpleier 1550  
Helkrone* 2490 4866
Helprotese, en kjeve* 2490 6096

 

  • Timespris: Hvis behandlingen din varer opptil ti minutter, betaler du for ti minutter. Behandlinger som varer lenger enn ti minutter beregnes per påbegynte fem minutter.
  • Merknad/*: Takstene inkluderer nødvendig midlertidig beskyttelse av preparering. Ekstra konsultasjoner, røntgen før behandling, og utgifter til porto/frakt, gull, tenner og tanntekniker er i tillegg til disse prisene.
  • Betaling: Prisene vi oppgir forutsetter kontant betaling. Du får en spesifisert kvittering. Før vi starter behandlingen, gir tannlegen deg en anslag på kostnadene. Dersom de er over 5.000 kroner vil estimatet være skriftlig.
  • Annet: Pasienter som betaler selv og som enten uteblir eller avlyser senere enn 24 timer før avtalt time, må betale et gebyr på 890 kroner.


Dekning av reise?

Noen kan være kvalifisert til å få dekke reisekostnadene til tannlegetimen. . Her finner du informasjon om dekning av reiseutgifter.


Dårlig råd?

Hvis du opplever økonomiske utfordringer, er det mulig å søke økonomisk støtte fra NAV.

Informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no.

Retningslinjer for økonomisk støtte til tannbehandling (.pdf)  


Takster

Helsedirektoratets takster for tannbehandling 2024

Komplette takster 2024 med veiledningshefte

 

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 31.01.2024 kl.08:07