Privatisteksamen våren 2021

Du har selv ansvar for å melde deg i riktig fag, skaffe deg læreplan og nødvendig lærestoff. Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen. Foto: GettyImages

Publisert:

11.01.2021

Oppdatert:

17.07.2022 kl.11:28


Emneord:

Utdanning