Opplæring og kompetanse

Mann med hjelm arbeider i industrien.