Kunstig intelligens i undervisningen

Menneskelig robot som skriver

Publisert:

05.02.2024

Oppdatert:

05.02.2024 kl.14:14

I samarbeid med USN og Notodden videregående skole har Porsgrunn videregående skole, siden høsten 2023, satt fokus på kunstig intelligens i undervisningen.

Vi ønsker å undersøke hvordan vi best mulig kan få til en pedagogisk opplæring i kunstig intelligens, da spesielt chat.vtfk.no (Hugin), som kan styrke skriveopplæringen for alle.

Med i prosjektet er Skrivesenteret ved skolen, digitalpedagogene og fremmedspråkslærere. 

På bakgrunn av erfaringer i klasserommet ønsker skolen å kunne tilby alle elever et kurs i promting og bruk av chat.vtfk fra skolestart av. Vi ønsker å ta bruk kunstig intelligens som et pedagogisk verktøy der det vil kunne hjelpe elevene i skrivesituasjoner.