Porsgrunn videregående skole blir universitetsskole

Signering og håndtrykk av avtale om universitetsskole
Nils Kristian Bogen, viserektor for ekstern samhandling og Kai Magne Bråthen, rektor ved Porsgrunn videregående skole. Foto: Maria Terzan

Av:

Maria Terzan

Publisert:

08.11.2021

Oppdatert:

02.03.2022 kl.11:04

En skole som er rustet for fremtiden krever at man evner omstilling til en bærekraftig samtid og fremtid. Den krever også at vi behersker innovative og utforskende ferdigheter, slik at vi evner å møte utfordringer som ennå ikke er kjent for oss.

Universitetsskoleavtalen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Porsgrunn videregående skole (PVS). Denne avtalen markeres med inviterte gjester fra USN, Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og presentasjoner fra de ulike prosjektene.

Samarbeidet er tuftet på idéen om samskapt forskning som er praksisnær og praksisrelevant. Det krever et tett samarbeid mellom forskere, lærere og studenter. Vår start på dette samarbeidet mellom universitet og videregående skole handler om forskning og utviklingsarbeid innen noen gitte områder. 

Områdene som innbefattes av avtalen er:

  • Hvordan bli studieforberedt?
  • Entreprenørskap               
  • Livsmestring
  • Det grønne skifte og teknologi for fremtiden

Alle som hadde mulighet kunne være med på markeringen digitalt via livestream. 

Se opptak fra markeringen