Utveksling

Ønsker du å studere i utlandet må dette planlegges godt og du må skaffe deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har i forbindelse med et videre utdanningsløp her i Norge, og når du kommer tilbake på Vg3.
Hånd som holder mobilteleforn med tekst: Study abroad.
Foto: Mostphotos/Artur Szczybylo

Presentasjon fra digitalt møte 21. september 2021: 

Vg2 som utvekslingsstudent.pdf

Det er viktig å gjøre seg kjent med om utdanningen er godkjent av skolemyndighetene. 

Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Før du reiser

Ta kontakt med karriereveileder for informasjon om utveksling, krav til godkjenning og aktuelle utvekslingsorganisasjoner

Når du er i utlandet

  • Gjør avtale med skolen din om hva slags dokumentasjon som kreves at du har med tilbake
  • Bruk en e-postadresse du bruker jevnlig

Når du kommer hjem

For å kunne fortsette studieløpet i Norge, må du søke om godkjenning.

Skjema for søknad om godkjenning av opplæring i utlandet.pdf - kommer

Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av videregående opplæring i utlandet

 

 

Publisert: 01.07.2020 Oppdatert: 21.09.2022 kl.09:09

Bilde av Inger Hedvig M.
Inger Hedvig Matveyev

Avdelingsleder pedagogisk støtte og utvikling

inger.matveyev@vtfk.no

905 84 040

Bilde av Heidi Torsholt
Heidi Torsholt

Avdelingsleder teknologi og industrifag og kunst, design og arkitektur

heidi.torsholt@vtfk.no

918 83 033

Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Dahl Kullvik
Karriereveileder sør
Heidi Solberg Halvorsen
Karriereveileder IB