En god Covid-19 nyhet: Ekstrabusser i Grenland


Publisert:

29.11.2020

Oppdatert:

04.04.2024 kl.10:16

Fra skoleslutt torsdag 26. november blir det satt inn ekstrabusser i forbindelse med skolestart og -slutt i Skien og Porsgrunn. Bussene vil ha som primærfunksjon å dekke reisebehovet til elever på følgende videregående skoler: Porsgrunn, Skogmo, Hjalmar Johansen og Skien VGS

Bussene blir kjørt av Vy, men er ikke nødvendigvis gule eller merket med Farte sin logo.

 

De vil foreløpig ikke være synlige i reiseplanleggeren eller på de elektroniske tavlene,

fordi arrangør vil ha mulighet til å kunne justere på klokkeslett og kjøreruter dersom

opplegget vist nedenfor ikke treffer helt.

 

 

Morgen:

Buss 1             Dublering av M2 kl 7:23 fra Skjelsvik til Falkum.

                        Bussen merkes M2 – FALKUM – Ekstrabuss

 

Buss 2             Dublering av M3 (S19) kl 7:25 fra Porsgrunn over Klyve til Skien.
Bussen merkes M3 – SKIEN – Ekstrabuss

 

Buss 3             Dublering av S14 kl 7:28 fra Porsgrunn over Borgestad, Kjørbekkdalen, Bedriftsvegen, Moflata til Skien.
Bussen merkes S14 – SKIEN via Skogmo – Ekstrabuss

 

 

Ettermiddag:

Buss                Dublering av M3 fra Skogmo kl 14:37 til Skjelsvik
Bussen merkes S19 – Skjelsvik via Klyve - Ekstrabuss

 

Buss 1-1          Ekstrabuss S15 fra Skogmo kl 14:39 til Porsgrunn.
Bussen merkes M2 – Skjelsvik via Brattås – Ekstrabuss

Buss 1-2          Ekstrabuss M2 USN Porsgrunn til Kammerherreløkka.

Buss 1-3          Dublering av M2 kl 1520 fra USN Porsgrunn til Skjelsvik over Brattås.

Buss 2             Ekstrabuss kl 14:15 M3 trase til Skien og 14:30 som M1 (tur 1252) til Gulset. Kjøre tom (ikke rundt ringen) over Elstrømbrua til Gimsøy

                        Kjøre derfra kl. 15:35 til Skien og videre som M1 (tur1286) til Gulset.
Bussen merkes M3/M1 – Gulset via Skien – Ekstrabuss

 

Ved spørsmål eller tilbakemeldingar kan føgende personer kontaktes: